Kalkulator daty porodu

 

Sprawdź, kiedy na świecie pojawi się Twój maluszek i jaka będzie jego liczba życia*

Podaj datę ostatniej miesiączki:
Dzień: 
Miesiąc: 
Rok: 

Długość Twojego cyklu:


*Kalkulator oblicza datę porodu dla kobiet o regularnych cyklach miesiączkowych. Mechanizm obliczeniowy wykorzystuje rozszerzoną regułę Naegelego i opiera się na poniższym wzorze:

Termin porodu = pierwszy dzień ostatniej miesiączki – 3 miesiące + 7 dni + rok +/- X dni (gdzie liczba X określa, o ile dni długość danego cyklu różni się od 28 dni).

Numerologia to dziedzina wróżbiarstwa, która nadaje liczbom specjalne znaczenie. Założenia numerologii wywodzą się z czasów starożytnych, a ich wczesny rozwój zawdzięczmy pitagorejczykom.Uznali oni, że rzeczywistość wokół nas składa się z ilości i liczb, które mają znaczenie symboliczne i skrywają prawdziwe znaczenie zjawisk. Tym samym, według numerologii, charakter i przeznaczenie każdego człowieka zawarte jest w liczbach, które wyrażają się w ważnych dla niego datach i innych danych. Numerologia nie jest jednak koncepcją zupełnie deterministyczną – zakłada raczej pewne tendencje i potencjał, ale droga życiowa zależy również od samej jednostki i jej autonomicznych wyborów.

Na podstawie dokładnej daty urodzenia można obliczyć tzw. Liczbę Życia, której wibracja towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Obliczenie Liczby Życia polega na dodaniu do siebie wszystkich cyfr, z jakich się składa data urodzenia. Należy dodawać je dotąd, aż uzyska się liczbę złożoną z jednej cyfry.Wyjątkiem są liczby 11,22,33 i 44, które zwane są Liczbami Mistrzowskimi. Jeżeli otrzymamy wynik będący jedną z nich to należy przeczytać opis dla ich sumy oraz dla Liczby Mistrzowskiej. Liczby Mistrzowskie oznaczają wielki potencjał i moc, ale także duże wyzwania życiowe i szczególne przeznaczenie do działania na rzecz innych ludzi.