Ciąża mnoga

Możliwe, że podczas badania USG dowiesz się, że zostaniesz mamą bliźniaków. Dzięki badaniu ultrasonograficznemu lekarz będzie mógł dokładnie określić liczbę zarodków. Ciąże mnogie zdarzają się obecnie coraz częściej. Określenie to odnosi się do ciąż bliźniaczych, trojaczych lub czworaczych. Oczywiście, najczęściej występują ciąże bliźniacze (w Europie jest to 1 na 89 ciąż), jednak zdarzają się takie rzadkie sytuacje, gdy kobieta dowiaduje się, że zostanie mamą większej liczby dzieci. Prawdopodobieństwo wystąpienia ciąży bliźniaczej zależy od wielu różnych czynników znanych i nieznanych. Może to być uwarunkowanie rodzinne - są rodziny, w których ciąże mnogie są częstsze. Czynnikiem, który może zwiększać szansę na urodzenie bliźniaków jest leczenie niepłodności oraz stosowanie induktorów owulacji, najczęściej zdarzają się po zapłodnieniu pozaustrojowym (In Vitro). Występowanie w rodzinie tego typu ciąż również jest sygnałem wskazującym, że i w twoim przypadku może być podobnie. Szczególne predyspozycje do ciąży mnogiej mają kobiety, które ukończyły 35 rok życia oraz te, które używały leków stymulujących owulację. Obecnie coraz więcej kobiet w tym przedziale wiekowym chce mieć dzieci. Owulacje są u nich rzadsze stąd konieczność stosowania leków wtedy częściej wydalana jest więcej niż jedna komórka jajowa, co zwiększa prawdopodobieństwo ciąży mnogiej.

Podstawą ustalenia rozpoznania jest badanie USG i czym wcześniej zostanie ustalone tym lepiej dla Ciebie gdyż ciąża mnoga jest zawsze obarczona większym ryzykiem jej patologicznego przebiegu, stąd powinna być od początku traktowana jako ciąża wysokiego ryzyka. Wszystkie obserwacje i objawy, które mogą sugerować ciążę mnoga mają zupełnie uboczne znaczenie. Podawane w literaturze objawy pozwalające podejrzewać ciążę mnogą mają już dzisiaj historyczne znaczenie, to też z całym naciskiem należy podkreślić, że opieranie się tylko na takich objawach jest dużym błędem.

Bliźnięta mogą być jedno i dwujajowe. Bliźnięta dwujajowe pochodzą z dwóch komórek jajowych, które zostały zapłodnione w tym samym czasie. Każdy z płodów ma swoje własne łożysko. Twoje maluchy mogą mieć tę samą bądź różną płeć. Są do siebie tak podobne jak normalne rodzeństwo. Bliźnięta jednojajowe powstają na skutek podziału jednej komórki jajowej. W zależności od momentu podziału mogą wspólnie zajmować łożysko lub mieć swoje osobne. Po urodzeniu twoje dzieci będą niemal identyczne, będą miały tą samą płeć, taką samą budowę fizyczną i ten sam rodzaj krwi.

Jeszcze raz podkreślam- ciąża mnoga wymaga szczególnej opieki medycznej. Przyszła mama musi regularnie zgłaszać się na wizyty lekarskie. Bardziej szczegółowe będą również badania i obserwacja. Dzięki temu, jeśli wystąpią jakieś problemy, zostaną szybko zauważone.

W czasie ciąży mnogiej twój organizm ma zwiększone obciążenie i pracuje z większą siłą. Aby miał możliwość regeneracji, musisz zwrócić większą uwagę na odpoczynek. Pamiętaj nie jedz dla dwóch! Przeznacz więcej czasu na relaks i zredukuj czas, który przeznaczasz na pracę. Częstym wydarzeniem w ciąży mnogiej są porody przedwczesne, im częściej będziesz badana w drugiej połowie ciąży, tym większe masz szanse na urodzenie dzieci o ciężarze ciała zbliżonym do normy. W ostatnich tygodniach ciąży lekarz może zalecić nawet bezwzględne leczenie i stosowanie leków tokolitycznych (przeciwko skurczom macicy).

W przypadku ciąży mnogiej szczególną uwagę należy poświęcić nastawieniu psychicznemu rodziców. W wielu przypadkach są oni zaskoczeni tą informacją, dlatego na narodziny bliźniaków lub wieloraczków należy przygotować się również pod kątem emocjonalnym. Ponadto, w przypadku ciąży mnogiej często występuje zwielokrotnienie normalnych objawów ciążowych, co może wywołać niepokój przyszłej mamy. Możliwe, że konieczna będzie rozmowa z psychologiem. Na początku może to być trudne, ale po pewnym czasie odkryjesz zapewne, że bliźniaki to nie tylko podwójna praca i obowiązek, ale i podwójna radość.

Bibliografia:

  1. Ciąża, poród, opieka nad dzieckiem, red. dr Yves Morin, Wrocław 2004
  2. Od poczęcia do narodzenia, Longin Marianowski, Warszawa 2004
  3. W oczekiwaniu na dziecko, Heidi Murkoff, Arlene Eisenberg, Sandee Hathway B.S.N, Poznań 2004